Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.

       

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající
Martin Volejník
Smetanova 223
535 01 Břehy
IČ: 87284197

tel.: 721 767 898
e-mail: ntbservis@email.cz

Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku vedeného na MÚ v Přelouči

Adresa provozovny:
Pražská 727
535 01 Přelouč

Provozní doba:
Po      8:00 - 11:30        13:30 - 17:00
Út         PO DOHODĚ         
St       8:00 - 11:30        13:30 - 16:00
Čt         PO DOHODĚ 
Pá      8:00 - 11:30        13:30 - 16:00


Kupující
spotřebitel, firma, státní instituce

Objednávka zboží
Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
- ústně (osobně, telefonicky)
- písemně (poštou, e-mailem)
- v internetovém obchodu (e-shop)

Písemná objednávka musí obsahovat následující údaje
- jméno a příjmení nebo obchodní jméno (firma)
- IČ, DIČ (pokud se jedná o plátce DPH)
- označení zboží, jednotkovou cenu, množství
- formu dodání zboží (osobní odběr, zaslání Českou Poštou)
- razítko nebo podpis oprávněné osoby

Platební podmínky
- platba předem bankovním převodem na základě vystavené faktury - OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ
- platba předem bankovním převodem na základě vystavené faktury - ČESKÁ POŠTA Balík do Ruky 120,-kč
- platba předem bankovním převodem na základě vystavené faktury - DPD 100,-kč
- platba předem bankovním převodem na základě vystavené faktury - ZÁSILKOVNA 70,-kč
- platba při převzetí na Dobírku - ČESKÁ POŠTA Balík do Ruky 170,-kč
- platba při převzetí na Dobírku - DPD 150,-kč
- platba při převzetí na Dobírku - ZÁSILKOVNA 120,-kč


Poštovné a způsob dodání / převzetí zboží
- Osobní převzetí
na provozovně v Přelouči po platbě předem na účet
- zaslání Balíkem do Ruky české pošty - poštovné 120,-Kč  - platba předem na účet
- zaslání Balíkem do Ruky české pošty na dobírku - poštovné 170,-Kč  - platba při převzetí zboží
- zaslání přes DPD - poštovné 100,-Kč - platba předem na účet
- zaslání přes DPD na dobírku - poštovné 150,-Kč - platba při převzetí zboží
- zaslání přes ZÁSILKOVNA - poštovné 70,-Kč - platba předem na účet
- zaslání přes ZÁSILKOVNA na dobírku - poštovné 120,-Kč - platba při převzetí

Ceny zboží
- aktuální ceny uvedené v e-shopu jsou platné.
- jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v e-shopu v době uzavření kupní smlouvy.

Reklamace

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží,
- jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamace se nevztahují na případy:

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
- prokazatelných nedovolených zásahů do přístroje (porušení plomby atd.)
- nese-li předložený doklad o koupi (faktura) zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v dokladu o koupi
- na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
- vady způsobené vlivem živelných katastrof

Právo na odstoupení od smlouvy
Spotřebitel, který zakoupil zboží pomocí prostředků vzdálené komunikace, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba emailem / písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat dodavateli kompletní nepoškozené zboží bez známek uživání spolu s průvodním listem o odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na:
- dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
- dodávku softwarového vybavení (nebo zařízení se softwarovým vybavením), u kterého uživatel porušením obalu přijal licenční ujednání výrobce softwaru

Právo na odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy či zrušit objednávku kupujícího bez udání důvodu.

Rozpor s kupní smlouvou dle § 616 Občanského zákoníku
1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Výhrada vlastnictví
Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z platného ustanovení § 443 - 446 obch. zákoníku resp. § 601 o.z.

Kupující je povinen objednané zboží převzít.

Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.

V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávající odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží kupujícímu.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Platnost podmínek
Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. srpna 2010 a jsou závazné pro obě smluvní strany v aktuálním znění.